Empresa homologada d’electrònica

La nostra empresa compta amb diverses homologacions i acreditacions que confirmen la qualitat del servei prestat

Som una empresa homologada d’electrònica i, com a tal, comptem amb totes les acreditacions necessàries per a correcte exercici de la nostra activitat. A més, hem implantat un sistema de qualitat, mitjançant el qual assegurem als nostres clients el resultat final dels productes.

POLÍTICA DE QUALITAT D’AUTEL SISTEMS

Autel Sistems, S.L. manifesta el seu compromís continu amb la Qualitat basant la seva política en els següents principis:

  • Actuar segons estableix la norma UNE-EN ISO 9001, com a base del nostre sistema de gestió de la qualitat.
  • Estableix un Sistema de Gestió de la Qualitat considerant la satisfacció dels requisits del client com a objectiu principal i permanent, que permet potenciar les relacions establertes amb els clients actuals i obtenir nous clients.
  • Aquesta oferta de qualitat només es pot complir amb la participació de tot el personal implicat en el projecte mitjançant una motivació, educació i formació adequada al servei que ens és propi i al compromís de millora continua adquirit.
  • La millora continua del Sistema de Gestió de la Qualitat és l’eina d’Autel Sistems, S.L. per aconseguir mantenir-se en el mercat en detectar i satisfer les necessitats dels clients d’una manera fiable.
  • La satisfacció dels requisits dels clients no té sentit si no s’emmarca dins d’un context de respecte pel medi ambient.
  • La Direcció d’Autel Sistems, S.L. assumeix el compromís i la responsabilitat que d’aquesta política es deriva, mitjançant el desenvolupament del present manual de la qualitat i dels processos i procediments corresponents.

CERTIFICATS D’AUTEL SISTEMS

Empresa homologada de electrónicaAUTEL SISTEMS
Empresa homologada de electrónica

 

 

AUTEL SISTEMS

OFICINES

  C/ Colón, 451 C-41 - Polígono Industrial Santa Margarita II,
Terrassa, 08223, (Barcelona)

  93 510 55 10

AUTEL SISTEMS
AUTEL SISTEMS
AUTEL SISTEMS